Wind, zon of water als energiebron Stichtse Vecht?

Als introducé van Wendela Sandberg mocht ik de viering van het 85-jarige bestaan van de Vechtplassencommissie bijwonen. Op de imposante stoeterij van Cor Zadelhoff werden we getrakteerd op interessante lezingen over welke uitdagingen ons staan te wachten op het gebied van verduurzaming van de Vechtstreek

Met de Nieuwe Hollandse Waterlinie als Unesco erfgoed en haar stiltegebieden mag de provincie Utrecht enigszins de dans ontspringen met de opwekking van duurzame energiebronnen, maar daarmee is Utrecht en ook de Stichtse Vecht er nog lang niet. Om 35 terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit op te wekken in 2030 zijn majeure ingrepen onafwendbaar in onze regio. De klimaattop in Glasgow bevestigt die druk nog eens.

Met veel gevoel voor nuance liet ecoloog Raymond Klaassen weten dat het zo maar plaatsen van windmolens en zonnepanelen niet zonder risico kan gebeuren. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten op akkervogels. Een verkeerde type turbine en plaatsing (windrichting) kan fatale gevolgen hebben voor de vogelstand.

Klaassen overspoelde de bijna 100 toehoorders met vele nuttige tips en adviezen voor de aanleg van zonneparken. Hij waarschuwde voor commerciële partijen die massaal azen op landbouwgebieden (en subsidies!) omdat zij het doorgaans niet zo nauw nemen met de natuurvriendelijke inrichting. Waarmee direct al veel gewenst effect verloren gaat. Door de panelen minder krap te plaatsen, kan er ruimte worden gecreëerd voor schapen of biodiversiteit aan planten. En dat vergroot de effectiviteit en waarde van deze weiden.

Gedeputeerde Huib van Essen (GroenLinks) voegde daar nog een waarschuwing aan toe. Onze provincie kent vooral weidevogelgebieden en die lenen zich niet of nauwelijks voor zonneweiden. Intensieve landbouwgronden zijn daarentegen bij uitstek geschikt voor een transformatie naar een energieveld. Daarmee kan de voedingsbodem eindelijk herstellen en wordt ook een bijdrage geleverd aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Landschapsarchitect Jannemarie de Jonge en Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving sprak treffend over de ambities om te sturen in mist… Maar ons plassengebied leent zich avant la lettre voor een nieuw energielandschap, zo vervolgde ze haar boeiende presentatie.

Zij pleitte vooral voor windmolens op zee in plaats van “hagelslag” op land. Zonnepanelen kunnen wat haar betreft het beste zoveel mogelijk op daken, gevels en industrieterreinen worden geplaatst. Ook waarschuwde ze voor een invasie aan datacentres in ons land. Dat zijn echte energieslurpers en ze leveren relatief weinig toegevoegde waarde voor de economie.

Haar alternatief is Utrecht als groot Unescogebied te benutten voor innovaties en tegelijkertijd maximaal in te zetten op energiebesparingen, verduurzaming van de omgeving, meer groen en minder CO2 uitstoot. Als waterrijk veenweidegebied en de dreiging van een hoger waterpeil wordt met name vergroening heel belangrijk. Ook ziet De Jonge kansen voor energieopwekking via aquathermie.

Ben de Ru van Waternet stond uitgebreid stil met deze relatief nog onbekende energiebronnen. Afval- en drinkwater, maar ook rioolwater kunnen in combinatie met elektriciteit veel warmte afgeven. Die energiebron is voor kleinschalig gebruik al profijtelijk. Binnenkort start daarmee een proef rondom de rioolzuivering in Ankeveen. Waternet wil daarnaast meer proeven doen in onze regio.

Tot slot daagde gedeputeerde Huib van Essen (Ruimtelijke Ordening, klimaat en energietransitie) de aanwezigen uit met nieuwe plannen te komen. De provincie heeft een flink fonds beschikbaar voor lokale energiecoöperaties om de plannen verder te onderzoeken of uit te werken.

In onderstaand filmpje geeft Jannemarie de Jonge nog wat tips wat we kunnen doen om een bijdrage te leveren aan een beter milieu: https://youtu.be/SOnwWvwkw4g

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: